Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 26-1-2018

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 22 Ιανουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  387

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2017.
2. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2018.
3. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων έτους 2018.
4. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2018.
5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.
6. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ.».
7. Ανάκληση των αριθ. 263, 264 και 265/2017 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2106».
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιία Δήμου Γ. Καραϊσκάκη έτους 2017».
11. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου προς Κόκκινο Λιθάρι Τ. Κ. Διχομοιρίου».
12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της Εκκλησίας της Τ. Κ. Δημαριού».
13. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2018.
14. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου για το έτος 2018.
15. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου για το έτος 2018.
16. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
17. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Βελτίωση – αποκατάσταση του δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό δρόμο Άρτας – Καρδίτσας».
18. Αίτηση κατοίκων Μεσοπύργου για καταπάτηση δρόμου.
19. Αίτηση Βασιλικής Σταμούλη για καθαρισμό αύλακα στον Άγιο Νικόλαο Πηγών.
20. Τροποποίηση σύμβασης χρησιδανείου με τον ΟΤΕ στη θέση Μηλιανά Άρτας.
21. Συζήτηση πορίσματος επιτροπής για υπόθεση καταπάτησης δημοτικής έκτασης στην Τ. Κ. Δημαριού.
22. Συζήτηση πορίσματος επιτροπής για υπόθεση περίφραξης δημοτικής έκτασης στην Τ. Κ. Πέτρας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 21-12-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 15 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  7501

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση επιτροπών (παραλαβής εδαφών, παραλαβής αφανών εργασιών κλπ) του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».
2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2106».
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιία Δήμου Γ. Καραϊσκάκη έτους 2017».
5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».
7. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
8. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στη Τ. Κ. Μεγαλόχαρης για τον εορτασμό της 15/1/1854.
9. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας Ταχυμεταφορές αλληλογραφίας».
10. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – υποστήριξη, αναβάθμιση και τεχνική βελτίωση λογισμικού έτους 2017».
11. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αμοιβή λογιστή».
12. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας 2017».
13. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Ηρακλείας 2017 (Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης και Βελεντζικού).
14. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Δράσεις πυροπροστασίας».
15. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικών δρόμων Παλαιοχωρακίου και Δημαριού Τ. Κ. Δημαρίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
16. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση δρόμου προς Σελιό Τ. Κ. Βελεντζικού δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
17. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη έτους 2017».
18. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης για αποκατάσταση προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Άνω Καλεντίνη της Δ. Ε. Ηρακλείας».
19. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Γεύμα 50 ατόμων την 28-10-2017».
20. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Ηχητική κάλυψη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου».
21. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του δήμου μηνός Οκτωβρίου 2017».
22. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή γηπέδου Διασέλλου».
23. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016».
24. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Πλύσιμο αυτοκινήτου απορριμματοφόρου».
25. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικών δρόμων Ντόβρας Τ. Κ. Βελεντζικού και Ξηροκάμπου Τ. Κ. Διχομοιρίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
26. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου».
27. Έγκριση εισήγησης κατάταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου.
28. Τροποποίηση σύμβασης χρησιδανείου με τον ΟΤΕ στη θέση Μηλιανά Άρτας.
29. Έγκριση αιτήματος για παρακράτηση λογαριασμών της Δ. Ε. Η. του Συνδέσμου ύδρευσης από τα ανταποδοτικά τέλη του δήμου.
30. Διαγραφή οφειλής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης – Βήχας Ηλίας του Δημητρίου.
31. Καθορισμός εργασιών του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ΄ φάση».
32. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
33. Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕΝΑΜ Α. Ε.
34. 9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
35. Καθορισμός εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2017».
36. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2017».
37. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Μεγαλόχαρης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
38. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την μελέτη - υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Αστροχωρίου Δ. Ε. Τετραφυλίας».
39. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη – Όρια Νομού».
40. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσαίικα, Ντοβρά Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
41. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Βελτίωση διακοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Κάμποι Δημαριού».
42. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στον οικισμό Καλαπιδιά του Τ. Δ. Καστανιάς».
43. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – π. Θαναρέικο ΤΔ Διασέλλου».
44. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
45. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την μελέτη - υλοποίηση του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 δημοτικών ενοτήτων Τετραφυλίας, Ηρακλείας, Γ. Καραϊσκάκη».
46. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την μελέτη - υλοποίηση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 12-2017 προϋπολογισμός

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 15 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  7500

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, έτους 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 8-11-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 3 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  6494

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 8η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στους οικισμούς Κειδίου & Περδικοράχης Τ. Κ. Κλειδίου».
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών».
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική αναβάθμιση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδίου».
5. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων κοινωφελούς επιχείρησης έτους 2016.
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
7. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
8. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
9. 8η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
10. Ορισμός μελών σχολικών επιτροπών.
11. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 -2019.
12. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας συντήρησης υποστήριξης αναβάθμισης και τεχνική βελτίωση λογισμικού έτους 2017.
13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2017».
14. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας λογιστή».
15. Αίτηση Τσιγαρίδα Ευάγγελου του Κωνσταντίνου για διόρθωση ποσότητας κατανάλωσης νερού.
16. Καθορισμός εργασιών του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Β΄ φάση».
17. Καθορισμός εργασιών του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις πλημμύρων στις 17-06-2017 και 16-07-2017 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης».
18. Τροποποίηση της αριθ. 46/2017 απόφασης που αφορά καθορισμό εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
19. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις πλημμύρων στις 17-06-2017 και 16-07-2017 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης».
20. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά και το δήμο Αρταίων για την σύνταξη μελετών και την εκτέλεση του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Β΄ φάση».
21. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά και το δήμο Αρταίων για την σύνταξη μελετών και την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
22. Αίτηση Νικολάου Απόστολου Παπακώστα.
23. Σχετικά με την μίσθωση του Αναψυκτηρίου στον οικισμό Άγιος Νικόλαος Πηγών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 8-11-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 3 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  6493

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 8η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

Σελίδα 1 από 23