Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 20-4-2018

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 16 Απριλίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  1703

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό δρόμο Άρτας Καρδίτσας».
2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στην Τ. Κ. Πηγών».
3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Τ. Κ. Κλειδιού του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση Διακοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Κάμποι Δημαριού».
5. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2017».
6. Αποδοχή μελέτης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσοπύργου της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
10. Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση δρόμων στις Τ. Κ. Καστανιάς και Ελάτης δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
11. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2017».
12. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Διενέργεια παράθεσης γεύματος στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25η Μαρτίου 2018».
13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Παράθεση γεύματος στα πλαίσια των εκδηλώσεων στη Μεγαλόχαρη στις 15/01/2018».
14. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων νερού.
15. Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ. Ε. Ηρακλείας από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών».
16. Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμου στο Μεσινό Ζυγό».
17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ν. Άρτας».
19. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2018.
20. 2η τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2018.
21. Καθορισμός εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ. Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαρίου».
22. Καθορισμός εργασιών του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
23. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
24. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ. Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαρίου».
25. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Πρόληψη και Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ΄ Φάση».
26. Ορισμός ομάδας έργου στο πρόγραμμα «EXTROVERT ROADS Ευρωπαϊκή Ενωτική Συνεργασία Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020».
27. Αποδοχή ένταξης της Πράξης: «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη» με Κωδικό ΟΠΣ 5001778 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
28. Σχετικά με την Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» Α' Φάση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 25/2018

  • PDF

Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 25/2018

Πίνακα υπαλλήλων του δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 28-2-2018

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 22 Φεβρουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 798

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα  Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση των δρόμων στην Τ. Κ. Πηγών».
2. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση του δρόμου Άνω Καλεντίνη – Ρετσιανά – Στρογγυλόκαμπος».
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».
5. Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικών δρόμων στις κτηνοτροφικές περιοχές της Τ. Κ. Σκουληκαριάς και μέρους της Τ. Κ. Κλειδίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 7 – 8/11-2017».
6. Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης , άρδευσης και πυροσβεστικών Δ. Ε. Ηρακλείας».
7. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στους οικισμούς Κλειδίου & Περδικοράχης Τ. Κ. Κλειδίου».
8. Προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018.
9. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
10. 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
11. Διάθεση πίστωσης για επέκταση δικτύου φωτισμού στην Τ. Κ. Μεσοπύργου.
12. Διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση της 15/1/2018 στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης.
13. Καθορισμός εργασιών έργων που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου.
14. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού προς Ιερά Μονή Σέλτσου».
15. Συζήτηση επί αιτήσεως Γεωργίου Μάμμου.
16. Συζήτηση επί αιτήσεως Ανδρέου Ελευθερίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ (Αριθμός 3Κ/2018)

  • PDF

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών). Δείτε εδώ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 26-1-2018

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 22 Ιανουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  387

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2017.
2. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2018.
3. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων έτους 2018.
4. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2018.
5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.
6. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ.».
7. Ανάκληση των αριθ. 263, 264 και 265/2017 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2106».
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιία Δήμου Γ. Καραϊσκάκη έτους 2017».
11. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου προς Κόκκινο Λιθάρι Τ. Κ. Διχομοιρίου».
12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της Εκκλησίας της Τ. Κ. Δημαριού».
13. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2018.
14. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου για το έτος 2018.
15. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου για το έτος 2018.
16. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
17. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Βελτίωση – αποκατάσταση του δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό δρόμο Άρτας – Καρδίτσας».
18. Αίτηση κατοίκων Μεσοπύργου για καταπάτηση δρόμου.
19. Αίτηση Βασιλικής Σταμούλη για καθαρισμό αύλακα στον Άγιο Νικόλαο Πηγών.
20. Τροποποίηση σύμβασης χρησιδανείου με τον ΟΤΕ στη θέση Μηλιανά Άρτας.
21. Συζήτηση πορίσματος επιτροπής για υπόθεση καταπάτησης δημοτικής έκτασης στην Τ. Κ. Δημαριού.
22. Συζήτηση πορίσματος επιτροπής για υπόθεση περίφραξης δημοτικής έκτασης στην Τ. Κ. Πέτρας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

Σελίδα 1 από 23