Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 29-10-2013

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου στην Καβάλα για συμμετοχή του σε συνέδριο την 1 και 2/11/2013.

 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τετραφυλίας».

 3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».

 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.

 5. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις από Τρία Σύνορα έως Κράβαρη».

 6. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις από Γριτζελούλα έως Διάσελλο».

 7. Ψήφιση πίστωσης για την Κοινωφελή Επιχείρηση για την απασχόληση των 27μηνων.

 8. Υποβολή πρότασης για ένταξη έργων στην ΕΕΤΑΑ (πλατεία Ζυγού και Γιαννιώτη).

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

 

 

 

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 22-08-2013

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ. στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 • Αποδοχή μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρων δημαρχείου».
 • Αποδοχή μελέτης του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου Μηλιανών – Μεσόπυργος».
 • Τροποποίηση της με αριθμό 129/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
 • Εγγραφή πίστωσης 30.000,00 € στον προϋπολογισμό από την Περιφέρεια Ηπείρου  και καθορισμός εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 • Αποδοχή όρων πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συμμετοχή του Δήμου με το έργο «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 • Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ. Δ. Άνω Καλεντίνης Β΄ φάση».
 • Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».
 • Παραχώρηση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Μεσοπύργου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσοπύργου για διοργάνωση εκδηλώσεων.
 • Παραχώρηση χώρων γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης στον Πολιτιστικό Σύλλογο για διοργάνωση εκδηλώσεων.
 • Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012.
 • Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012.
 • Αποδοχή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 • Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 • Σχετικά με την  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ  Α. Ε. ΟΤΑ.
 • Παραχώρηση υδροφόρου πυροσβεστικού οχήματος.
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.100,11€ για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης για επέκταση ΦΟΠ.
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού για εξασφάλιση διαφόρων πιστώσεων.
 • Εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα.
 • Εγγραφή πίστωσης 50.000,00 € στον προϋπολογισμό από την Μ. Ο. Δ.  Α. Ε.
 • Σχετικά με το έργο «Επέκταση δικτύου άρδευσης Μηλιανών».
 • Σχετικά με το Ταχυδρομικό Γραφείο Μηλιανών.
 • Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος.
 • Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων.
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Αθανασίου Τσαμπά.
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Μαλτέζου Βασίλειου.
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Συλλόγου Χελωνιωτών.

 

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Εγγραφή του δήμου ως συνδρομητής στο «Καραγελάνης».
 2. Παραχώρηση πλατείας Άνω Πέτρας σε ιδιώτη για διοργάνωση Πανηγυριού.
 3. Έγκριση απόφασης δημάρχου για διακοπή κυκλοφορίας στο Δρόμο Ρετσιανών – Καστανιάς.
 4. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ν. Σκουφά για εκτέλεση έργου.
 5. Αποδοχή πίστωσης 30.000,00 από την Περιφέρεια Ηπείρου.
 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 8. Μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο για τοποθέτηση Πυροσβεστικών υδροστομίων και ασύρματου δικτύου στην Δ. Ε. Τετραφυλίας.
 9. Παραχώρηση προαύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Άνω Πέτρας στον Πολιτιστικό Σύλλογο για πραγματοποίηση καλοκαιρινών εκδηλώσεων.
 10. Χορήγηση παράτασης χρόνου υλοποίησης υλοτομίας στο δάσος της Τ. Κ. Ελάτης.
 11. Εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό από έκτακτα – ανειδίκευτα έσοδα.
 12. Έγκριση ισολογισμού και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 13. Τροποποίηση Ο. Ε. Υ. του Δήμου.
 14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη έκτακτων αναγκών.
 15. Έγκριση έκθεσης  Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού 2013.
 16. Αποδοχή παραίτησης κ. Ηλία Ζαφείρη από το Δ. Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης.
 17. Συζήτηση επί αιτήσεως Καρρά – Μαστραπά Αναστασίας.
 18. Συζήτηση επί αιτήσεως Τσιμούρα Αναστασίας.
 19. Συζήτηση επί αιτήσεως Τσαμπά Αθανασίου.
 20.  

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

      

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 • PDF

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Αρτας . ύστερα από την υπ’ αριθ. 49/2013 απόφαση του Δ.Σ, η οποία ελέγχθηκε για την νομιμότητά της και εγκρίθηκε με το αριθμ. 14991/1030/4-4-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και κατόπιν της 3571/12-4-2013 ανακοίνωσης πρόσληψης στην οποία δεν κατέθεσε κανένας ενδιαφερόμενος αίτηση , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Περισσότερα...

Σελίδα 21 από 23