Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 25-05-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 1)Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».

 2. 2)Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».

 3. 3)Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016 β΄ φάση».

 4. 4)Έγκριση όρων σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για σύσταση επιτροπών έργων μη συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

 5. 5)Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».

 6. 6)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδιού».

 7. 7)Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 8. 8)Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 9. 9)Καθορισμός εργασιών των έργων που αφορούν αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

 10. 10)Συζήτηση επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Χ. Σχισμένου για το καταφύγιο ζώων στην περιοχή Ελάτης – Πηγών.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 8-04-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 8η του μήνα Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 1.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ν. Άρτας».

 2. 2.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Στατική μελέτη για την κατασκευή εξώστη επί του τοίχου αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Άρτας – Πηγών για το έργο Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης»

 3. 3.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη οδοποιίας για το έργο Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».

 4. 4.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης»

 5. 5.Διάθεση πίστωσης για επέκταση Φ. Ο. Π.

 6. 6.Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 7. 7.Διοργάνωση εκδηλώσεων στην Μονή Σέλτσου και διάθεση πίστωσης.

 8. 8.Διοργάνωση δράσης καθαρισμού την 17-4-2016 και διάθεση πίστωσης.

 9. 9.2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

 10. 10.Συζήτηση επί αιτήσεως Αδελφότητας Σκουληκαριτών «Ο Γ. Καραϊσκάκης».

 11. 11.Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Σκουληκαριτών.

 12. 12.Συζήτηση επί αιτήσεως Ελένης Οικονόμου.

 13. 13.Συζήτηση επί αιτήσεως Παπαδάκου Γρηγορίου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 24-03-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 24η του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 π. μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών».

 2.  

 3. 2. Τροποποίηση της με αριθμό 28/2016 απόφασης του Δ. Σ. (αφορά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι).

 

 1. 3. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Α. Ε. Ι. και Τ. Ε. Ι.

 2.  

 3. 4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσοπύργου της Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 4.  

 5. 5. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 6.  

 7. 6. Συζήτηση επί πορίσματος επιτροπής για την αίτηση Σταμάτη Βάγιας.

 8.  

 9. 7. Συζήτηση επί πορίσματος επιτροπής για την αίτηση Κωνσταντίνου Σκορίλα.

 10.  

 11. 8. Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση «Παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

 1.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Νέες προοπτικές καλλιέργειας της Καστανιάς στην Ελλάδα»

 • PDF

Ο Δήμος Γ.Καραϊσκάκη διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

«Νέες προοπτικές καλλιέργειας της Καστανιάς στην Ελλάδα» την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του ΚΕΓΕ στην Άνω Καλεντίνη.

Ομιλητής θα είναι ο Δρ Στέφανος Διαμαντής Τακτικός Ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, του οποίου κυρίαρχα ερευνητικά ενδιαφέροντα υπήρξαν μεταξύ άλλων, η προώθηση της καλλιέργειας της Καστανιάς στην Ελλάδα και η βιολογική καταπολέμηση του έλκους της Καστανιάς.


Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως στους δημότες του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη, αλλά και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να την παρακολουθήσει .

 

Την εκδήλωση θα  παρουσιάσει η Κυρία Γώγου Κωνσταντινιά εκπαιδευτικός του Λυκείου Άνω Καλεντίνης.


Με την ολοκλήρωση της διάλεξης θα προσφερθούν τσίπουρο,κρασί, αναψυκτικά, και παραδοσιακά ντόπια εδέσματα από ιδιώτες παραγωγούς,αλλά και τους τοπικούς συλλόγους της περιοχής μας.

Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων για το έτος 2016-17

 • PDF

Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων για το έτος 2016-17 για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

 

1) Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού

2) Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων για το έτος 2016-17

Σελίδα 10 από 22