Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-06-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».

2. Καθορισμός εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

3. Καθορισμός εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τσιμεντοστρωμένων δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

4. Καθορισμός εργασιών του έργου «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2016».

5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανήματος έργου – αποδοχή μελέτης.

6. Επιχορήγηση Συλλόγων.

7. 5η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων οικονομικού έτους 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 27-05-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης για την «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διάσελου».
2. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης για την «Προμήθεια φωτιστικών παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διάσελου».
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Στατική μελέτη για την κατασκευή εξώστη επί του τοίχου αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Άρτας – Πηγών».
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη οδοποιίας για το έργο Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
6. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
7. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
8. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016 β΄ φάση».
9. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
10. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής και ελέγχου των υλικών και χαρακτηρισμού των εδαφών των έργων.
11. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών έργων.
12. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου.
13. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
14. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
15. Διάθεση πίστωσης για το Κέντρο Πρόληψης ν. Άρτας.
16. Αλλαγή χρήσης κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μεγαλόχαρης.
17. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
18. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας.
19. Έγκριση προϋπολογισμού της κοινωφελούς επιχείρησης έτους 2016.
20. Έγκριση ετησίου προγράμματος δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης.
21. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
22. Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2016».
23. Έγκριση υπογραφής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων για σύσταση επιτροπών έργων μη συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
24. 4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
25. Καθορισμός εργασιών του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
26. Τροποποίηση της αριθ. 82/2016 απόφασης του Δ. Σ. για διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
27. Σχετικά με την οριοθέτηση πλατείας στον οικισμό Παλαιοχωράκι Δημαριού.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2016-17

 • PDF

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2016-17

 1. 1. Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
 2. 2. Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων για το έτος 2016-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 25-05-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 1)Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».

 2. 2)Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».

 3. 3)Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016 β΄ φάση».

 4. 4)Έγκριση όρων σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για σύσταση επιτροπών έργων μη συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

 5. 5)Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».

 6. 6)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδιού».

 7. 7)Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 8. 8)Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 9. 9)Καθορισμός εργασιών των έργων που αφορούν αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

 10. 10)Συζήτηση επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Χ. Σχισμένου για το καταφύγιο ζώων στην περιοχή Ελάτης – Πηγών.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 8-04-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 8η του μήνα Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 1.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ν. Άρτας».

 2. 2.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Στατική μελέτη για την κατασκευή εξώστη επί του τοίχου αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Άρτας – Πηγών για το έργο Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης»

 3. 3.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη οδοποιίας για το έργο Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».

 4. 4.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης»

 5. 5.Διάθεση πίστωσης για επέκταση Φ. Ο. Π.

 6. 6.Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 7. 7.Διοργάνωση εκδηλώσεων στην Μονή Σέλτσου και διάθεση πίστωσης.

 8. 8.Διοργάνωση δράσης καθαρισμού την 17-4-2016 και διάθεση πίστωσης.

 9. 9.2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

 10. 10.Συζήτηση επί αιτήσεως Αδελφότητας Σκουληκαριτών «Ο Γ. Καραϊσκάκης».

 11. 11.Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Σκουληκαριτών.

 12. 12.Συζήτηση επί αιτήσεως Ελένης Οικονόμου.

 13. 13.Συζήτηση επί αιτήσεως Παπαδάκου Γρηγορίου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας

 

Σελίδα 10 από 23