Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 20-10-2017

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 16 Οκτωβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  5985

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
3. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940.
4. Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων.
5. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσοπύργου της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλου Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016 Β΄ φάση».
9. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Δράσεις πυροπροστασίας 2017».
10. Έγκριση τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη 2017».
11. Έγκριση τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων έτους 2016».
12. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Ηρακλείας 2017».
13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παράθεση γεύματος ομιλητών στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σέλτσος 2017».
14. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά συντελεστών και συμμετεχόντων στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σέλτσος 2017».
15. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παιδική Παράσταση Καραγκιόζη στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σέλτσος 2017».
16. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη στο χώρο της Ι. Μ. Σέλτσου στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σέλτσος 2017».
17. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παράθεση γεύματος στις 23/8/2017 στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σέλτσος 2017».
18. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη θεατρικής παράστασης στα Μηλιανά στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σέλτσος 2017».
19. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παράθεση γεύματος στις 23/7/2017 στα πλαίσια των εκδηλώσεων Καραϊσκάκεια 2017».
20. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φιλοξενία ομιλητών της ημερίδας στις 02/08/2017».
21. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φιλοξενία ερευνητριών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του δήμου».
22. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ενοικίαση χώρου για συμμετοχή του δήμου στην 5η Πανελλήνια έκθεση Άρτας».
23. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «προμήθεια και τοποθέτηση πομώνων».
24. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Τ. Κ. Πηγών Δ. Ε. Τετραφυλίας».
25. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Τ. Κ. Σκουληκαριάς Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
26. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υδρομαστεύσεων Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
27. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας.
28. Αίτηση του Νικολάου Απ. Παπακώστα.
29. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018.
30. Διαγραφή παροχής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 22-9-2017

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 5143

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».
3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά – Μεσόπυργος».
4. Διάθεση πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
5. Διάθεση πίστωσης για το Κέντρο Πρόληψης ν. Άρτας.
6. 7η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2017.
7. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.
8. Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
9. Διοργάνωση συνάντησης, και φιλοξενίας στο πλαίσιο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την καταγραφή και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
10. Έγκριση συμμετοχής του δήμου στην «Αμφικτυονία αρχαίων ελληνικών πόλεων».
11. Έγκριση συμμετοχής του δήμου στην Έκθεση του δήμου Αρταίων.
12. Έγκριση αδελφοποίησης του δήμου με το δήμο Φυλής Αττικής.
13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου πλησίον της οικίας Τζουβάρα στα Σέλινα Τ. Κ. Άνω Πέτρας δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
14. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Ηρακλείας».
15. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Τετραφυλίας».
16. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας».
17. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Πιστοποιητικό ISO 9001 Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
18. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή συστήματος θέρμανσης».
19. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2017».
20. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση δρόμου προς Ι. Μ. Σέλτσου».
21. Συζήτηση επί αιτήσεως Ελένης Οικονόμου.
22. Συζήτηση επί αιτήσεως Πανή Βασιλικής.
23. Συζήτηση επί αποφάσεως του Τ. Σ. της Τ. Κ. Πέτρας για καταπάτηση – περίφραξη δημοτικής έκτασης.
24. Τροποποίηση μελέτης Υποέργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
25. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παικικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
26. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια φωτιστικών παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
27. Επικαιροποίηση μελέτης – έγκριση μελέτης – βεβαίωση περί μη μεταβολής κυκλοφοριακής ροής του υποέργου «Μετατροπή του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
28. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Μετατροπής του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
29. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού Μετατροπής του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
30. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια compact μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Μετατροπής του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
31. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς Πηγών, Περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά».
32. Επικαιροποίηση μελέτης εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη».
33. Επικαιροποίηση μελετών της πράξης «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω βιοκλιματικής αναβάθμισης και αξιοποίησης Α. Π. Ε. στο διαδημοτικό σχολικό συγκρότημα Λυκείου – Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
34. Επικαιροποίηση μελέτης αγροτικής οδοποιίας «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέϊκο Τ. Δ. Διασέλλου».
35. Επικαιροποίηση μελέτης υποέργου «Προμήθεια νέου μηχανήματος φορτωτή – εκσκαφέα» - έγκριση δημοπράτησης.
36. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση μελετών από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
37. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης «Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
38. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τη Διεύθυνση Δασών για Αντιπλημμυρικά έργα.
39. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την προμήθεια μηχανήματος φορτωτή – εκσκαφέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 9-8-2017

 • PDF

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 4 Αυγούστου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 4185

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 9η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

3. Σύνταξη σχεδίου 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017.

4. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».

5. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προστασία δρόμου Άνω Καλεντίνης – Ρετσιανών πλησίον πτηνοτροφείου Ανδρέου Ελευθερίου».

6. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς Βελανιδιά Μεσοπύργου»

7. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου προς οικισμό Καψάλη και προς εκκλησία οικισμού Κλαγκέϊκα Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

8. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προστασία γέφυρας στη θέση Πλακούτση Τ. Κ. Κλειδιού

9. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης οικιών Γαλυφαίων – Τατσαίων Τ. Κ. Άνω Πέτρας με το επαρχιακό οδικό δίκτυο».

10. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της εκκλησίας της Τ. Κ. Δημαριού».

11. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης στο γήπεδο Δημαριού».

12. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου στην περιοχή Κέδρος Τ. Κ. Πέτρας».

13. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης για αποκατάσταση προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Άνω Καλεντίνη της Δ. Ε. Ηρακλείας».

14. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμων της Άνω Πέτρας».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
 2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
 3. Σύνταξη σχεδίου 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017.
 4. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».
 5. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προστασία δρόμου Άνω Καλεντίνης – Ρετσιανών πλησίον πτηνοτροφείου Ανδρέου Ελευθερίου».
 6. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς Βελανιδιά Μεσοπύργου»
 7. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου προς οικισμό Καψάλη και προς εκκλησία οικισμού Κλαγκέϊκα Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 8. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προστασία γέφυρας στη θέση Πλακούτση Τ. Κ. Κλειδιού
 9. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης οικιών Γαλυφαίων – Τατσαίων Τ. Κ. Άνω Πέτρας με το επαρχιακό οδικό δίκτυο».
 10. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της εκκλησίας της Τ. Κ. Δημαριού».
 11. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης στο γήπεδο Δημαριού».
 12. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου στην περιοχή Κέδρος Τ. Κ. Πέτρας».
 13. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης για αποκατάσταση προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Άνω Καλεντίνη της Δ. Ε. Ηρακλείας».
 14. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμων της Άνω Πέτρας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 9-8-2017

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 4 Αυγούστου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 4183

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 9η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
2.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
3.    Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ασύρματος Κόμβος Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα με Κωδική Ονομασία 2422411 Μεγαλόχαρη Άρτας».
4.    Έγκριση έκθεσης 2ου Τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
5.    5η αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2017.
6.    6η αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2017.
7.    Καθορισμός εργασιών του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του δήμου Γ. Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις πλημμύρων στις 17-6-2017 και 16-7-2017 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης».
8.    Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Αστροχωρίου για το σχολικό έτος 2017 – 2018 σε κενή αίθουσα του δημοτικού σχολείου Μηλεών Πηγών.
9.    Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλιανών για παραχώρηση χώρου.
10.    Πόρισμα Επιτροπής δημοτικών συμβούλων επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Τσιρογιάννη.
11.    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη της μελέτης «Επέκταση ασύρματου δικτύου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
12.    Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020.
13.    Αίτηση Αθλητικού Ομίλου Φλωριάδας για παραχώρηση του γηπέδου Δημαριού.
14.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
15.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας 2017».
16.    Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων – άρση καταπτώσεων της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
17.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων  έτους 2016».
18.    Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση ασύρματου δικτύου».
19.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε Τετραφυλίας 2017».
20.    Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Τ. Κ. Βελεντζικού και προς Κανάλια Τ. Κ. Μεσοπύργου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
21.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη 2017».
22.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Δράσεις Πυροπροστασίας 2017».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 20-7-2017

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 14 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 3761

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
2. Οικονομική επιχορήγηση Συλλόγων.
3. Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ της Πτηνοτροφικής Μονάδας της ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΣΙΩΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο. Ε.
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στη θέση Μαραθόρεμα προς Πέρα Καλεντίνη».
5. Διαγραφή οφειλετών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης και βοσκής.
6. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Σέλτσος 2017».
7. Υιοθέτηση αιτήματος του δήμου της Μήλου για επαναπατρισμό της «Αφροδίτης της Μήλου».
8. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Ηρακλείας 2017 (Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης και Βελεντζικού).
9. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης της Δ. Ε. Ηρακλείας 2017» (Τ. Κ. Διχομοιρίου και Ρετσιανών).
10. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη 2017».
11. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και πυροσβεστικών της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
12. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και πυροσβεστικών της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
13. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης της Δ. Ε. Τετραφυλίας 2017».
14. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση οδικής επικοινωνίας στο δρόμο Βελεντζικό – Σκουληκαριά».
15. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων – άρση καταπτώσεων της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
16. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση δρόμου προς Ι. Μ. Σέλτσου».
17. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας».
18. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
19. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων – άρση καταπτώσεων της Δ. Ε. Ηρακλείας».
20. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων Τ. Κ. Διασέλλου δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
21. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
22. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας Δήμου Γ. Καραϊσκάκη» (ΣΑΕΠ 530).
23. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αρχικός έλεγχος παιδικών χαρών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
24. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου έτους 2017».
25. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλιση οχημάτων – Μηχανημάτων ενός έτους».
26. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου».
27. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Ι. Μ. Σέλτσου 21ης Απριλίου».
28. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Γεύμα επισήμων εκδήλωσης 25ης Μαρτίου».
29. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Γεύμα επισήμων εκδήλωσης 21ης Απριλίου στο Σέλτσο».
30. Αποδοχή ένταξης της χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ κλπ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5001824 Προϋπολογισμού: 419.562,40 €
31. Πρόθεση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στα πλαίσια του Προγράμματος ENI CBC MED Programme στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

Σελίδα 2 από 23