Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 26-5-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  22 Μαΐου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 2479

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδιού».
2. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016 Β΄ φάση».
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της παιδικής χαράς του οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
5. Έγκριση μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».
6. Έγκριση μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
7. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99.
8. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας οικισμού Μηλιανών».
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
10. Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2016».
11. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
12. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017.
13. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
14. Χαρακτηρισμός δρόμου Μεσόπυργος – όρια νομού Αιτωλοακαρνανίας.
15. Γνωμοδότηση σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Συντήρηση – βελτίωση της οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας».
16. Διάθεση πίστωσης για επέκταση δικτύου εξωτερικού φωτισμού.
17. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτρας για παραχώρηση χρήσης προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου Πέτρας.
18. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτρας για οικονομική επιχορήγηση.
19. Έγκριση συμμετοχής του δήμου στο «Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου» και έγκριση του καταστατικού του.
20. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Παναγιάς Διασέλλου».
21. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την εκτέλεση του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
22. Υποβολή προτάσεων για βελτίωση κτιριακών υποδομών των σχολείων.
23. 3η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2017.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος