Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Πρόγραμμα Καλλικράτη

  • PDF

Ο νέος καλλικρατικός Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη συστάθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης αποτελούμενος από τους δήμους Ηρακλείας, Γεωργίου Καραϊσκάκη, και Τετραφυλίας, οι οποίοι καταργήθηκαν. Έδρα του δήμου ορίστηκε η Άνω Καλεντίνη και ιστορική έδρα οι Πηγές Τετραφυλίας. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη έχει χαρακτηριστεί ως ορεινός.

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει πληθυσμό 9.016 άτομα , ενώ η έκτασή του είναι 463.889 στρέμματα.

Η εδαφική περιφέρεια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη  αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων δήμων Ηρακλείας, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Τετραφυλίας. Οι καταργηθέντες δήμοι αποτελούν πλέον τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου, ενώ τα τοπικά διαμερίσματα των καταργηθέντων δήμων μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες.

Έτσι ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελείται από τις εξής δημοτικές ενότητες:

1. Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας, αποτελούμενη από τις τοπικές κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Βελεντζικού, Διχομοιρίου, Ρετσιανών.
2. Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη, αποτελούμενη από τις τοπικές κοινότητες Διάσελλου, Δημαρίου, Κλειδίου, Πέτρας, Σκουληκαριάς.
3. Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας, αποτελούμενη από τις τοπικές κοινότητες Αστροχωρίου, Ελάτης, Καστανέας, Μεγαλόχαρης, Μεσοπύργου, Μηλιανών, Πηγών.


Στις πρώτες δημοτικές εκλογές για τον ενοποιημένο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη δήμαρχος εκλέχθηκε ο  κ. Γαλλίκας Δημήτριος του Νικολάου με τον συνδυασμό "ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ". Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη, όπως ορίζει το πρόγαρμμα Καλλικράτης για  δήμους με πληθυσμό από 5.001έως 10.000 κατοίκους.  Για να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη καθώς και ποιοι ανακηρύχθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι, κάντε κλικ στην αντίστοιχη υποενότητα (Δημοτικές εκλογές) στην αριστερή στήλη της σελίδας.